מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע

שיחתו השבועית של הרב אביגדור נבנצל שליט"א - שידור חי מהיכל ישיבת הכתל

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל