מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

"עמו אנוכי בצרה" שיחה על המצב בדרום - מו"ר רה"י הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר