מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גיטין

קיום שטרות בשיטת הרמב"ם - הדיין הרה"ג ציון לוז שליט"א | שיעור כללי במסכת גיטין (ג.)

ע"י: הרב ציון לוז