מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » חנוכה

זמן הדלקת נר חנוכה - מו"ר רה"י הרב ברוך וידר שליט"א | שיעור כללי בהלכות חנוכה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר