מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » כללי

"יַפְתְּ...ליפת וישכן בְאהלי שֵׁם"-רה"י הרב ברוך וידר שליט"א |פתיחה ליום עיון בהתמודדות עם המדיה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר