מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

"ארבעה דברים צריכים חיזוק" - מו"ר רה"י ברוך וידר שליט"א | לבניינה של תורה חלק שט"ו

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר