מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שבת

הכנת קפה נמס בשבת - ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א| שיעור כללי במסכת שבת

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר