מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי

על המצב בארץ - מו"ר רה"י הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר