מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גיטין

ר"א ור"מ בשאר שטרות - הדיין הרב ציון לוז שליט"א - שיעור כללי במסכת גיטין |שידור מישיבת הכותל

ע"י: הרב ציון לוז