מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

הכרת טובה לה' - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א | שיחה לפרשת שמות התשע"ט

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל