מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

גדול מ10 - מו"ר רה"י הרב ברוך וידר שליט"א | לבניינה של תורה חלק שי"ז

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר