מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גיטין

עד אחד נאמן באיסורין (משגיח) - הרב מיכה הלוי שליט"א | שיעור כללי במסכת גיטין

ע"י: הרב מיכה הלוי