מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שבת

שיעור כללי בענייני מוקצה מפי הרב הראשי הרב דוד לאו שליט"א - שידור חי מהיכל ישיבת הכותל

ע"י: הרב דוד לאו