מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » שבת

שיעור כללי בענייני מוקצה מפי הרב יוסף צבי רימון שליט"א - שידור חי מהיכל ישיבת הכותל

ע"י: הרב יוסף צבי רימון