מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

"שבע יפול צדיק וקם" - לבניינה של תורה ראש הישיבה הרב וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר