מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע

שיחה לפרשת השבוע - הרב אביגדור נבנצל שליט"א מהיכל ישיבת הכותל

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל