מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

לאורו של הרב הדרי זצ"ל - לבנינה של תורה מפי ראש הישיבה הרב ברוך וידר שילט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר