מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » מכות

שיעור כללי מפי הרה"ג הדיין הרב ציון לוז שליט"א מסכת מכות. מהיכל ישיבת הכותל

ע"י: הרב ציון לוז