מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

הלכות מבשל - הראשון לציון הרה"ג יצחק יוסף שליט"א |שיעור כללי בהלכות שבת

ע"י: הרב יצחק יוסף