מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

כיצד ניתן לכוון בתפילה - לבניינה של תורה חלק של"ה מפי מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר