מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

לצאת מהמסגרת הפרטית - לבניינה של תורה חלק של"ו מפי מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר