מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

על בניין ירושלים וזכרון חורבנה - לבניינה של תורה חלק של"ז מפי מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר