מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

תפילת הדרך (שיחת הכנה לבין הזמנים) - לבניינה של תורה חלק של"ח

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר