מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

שיחת פתיחה לזמן אלול ע"ט - לבניינה של תורה חלק של"ט מפי מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר