מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

את פניך ה' אבקש - שיחה לפרשת שופטים וחודש אלול מפי מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר