מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

התשובה הכללית - לבניינה של תורה חלק ש"מ מפי מו"ר רה"י הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר