מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » כללי

ברכת מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר לשנה החדשה והזמנה לאירוע התעוררות עם הרב הלל פלאי

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר