מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

בטחון בה' והכרת הטוב- על המצב בדרום - לבניינה של תורה שד"מ מפי מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר