מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

התמודדות עם אתגרי דור הגאולה - לבניינה של תורה חלק שמ"ז מפי מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר