מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

"הבא להיטהר מסייעים בידו" - לבניינה של תורה חלק שמ"ח מפי מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר