מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » חנוכה

שיעור כללי לקראת חנוכה - ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א - מהיכל ישיבת הכותל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר