מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » חנוכה

מסיבת חנוכה ישיבתית- מו"ר הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר