מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

"כל האומר ראובן חטא - אינו אלא טועה" - שיחה לפרשת ויחי ועשרה בטבת - מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל