מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

יעקב אבינו והבן עמנואל מורנו -אורות מהכותל לפרשת ויחי מפי מו"ר ראש ישיבת הכותל הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר