מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

"ועבדו לעולם" - לבניינה של תורה חלק שנ"ה מפי מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר