מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

"משה קיבל תורה מסיני ומסרה..." - לבניינה של תורה חלק שנ"ז מפי מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר