מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » בבא קמא

שיעור כללי מסכת בבא קמא - הרב ציון לוז שליט"א - מהיכל ישיבת הכותל

ע"י: הרב ציון לוז