מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פורים

שיחת ראש הישיבה מו"ר הרב ברוך וידר לפורים דמוקפין - בית ישיבת הכותל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר