מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » קורונה

שיחת זום ישיבתית עם ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א - ו' ניסן

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר