מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פסח

שיחה לשביעי של פסח מפי ראש הישיבה הרב ברוך וידר - שיחת זום ישיבתית

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר