מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום השואה

יום הזכרון לשואה ולגבורה - שיחת ראש הישיבה הרב ברוך וידר - שיחת זום ישיבתית

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר