מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

לבניינה של תורה- שיחתו השבועית של מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר