מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

"והגבלת את העם" - לבניינה של תורה חלק שס"ה מפי מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר