מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » שבועות

קבלת התורה כל ישראל אחים - אורות מהכותל לפרשת נשא ושבועות מפי הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר