מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים

התוועדות מוזיקלית עם הרב שמואל אליהו ורוה"י הרב ברוך וידר - יום ירושלים תש"פ

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר