מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

המרגלים והמלחמה על הארץ - אורות מהכותל לפרשת שלח מפי מו"ר ראש ישיבת הכותל- הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר