מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

שידור חי - לבניינה של תורה- מו"ר ראש הישיבה מהיכל ישיבת הכותל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר