מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

"מעלין בקודש" - לבניינה של תורה חלק ש"ע מפי מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר