מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » כללי

שיחת פתיחת שנה - ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר