מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » כללי

שיחת פתיחה לזמן אלול תשפ"א - מו"ר ראש הישיבה הרב וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר